Тениски терени

Тениски терени

Тениски терени су изграђени 2017 године на површини од 4000 м2, на кат. парцели КП 316/2 , 317/1 КО Лајковац, намењени су за тренинг и рекреацију.

Максималан  број лица која се могу наћи на терену у једном тренутку је 12.

Поседује три терена изграђена од шљунка, камена и тенисита,  опремљени мрежама, равњачама и ваљком.

Уграђени су рефлектори, па је могуће играти тенис и у ноћним терминима.

Око терена је ограда висине 3,5 м као и дужне трибине са три степеника од армираног бетона.