Стадион ФК Задругар

Стадион ФК Задругар

Стадион са управном зградом ФК Задругар изграђен је 2010 године, на кат. парцели КП 491/1 KO Лајковац , површине 478,49 м2.

Намењен је за одржавање тренинга  и одигравање утакмица.

У склопу објекта се налазе 2 просторије за играче, канцеларија, мокри чвор, просторија за судије.

На стадиону постоје трибине које максимално могу примити 1700 лица.