Мини пич терен

Мини пич терен

Мини пич терен је вишенаменски спортски терен, изграђен 2013 године, површине 20×40м, на (кат. парцела) КП 313/1 КО Лајковац.

Ограђен је челичном констукцијом ограде са унутрашње стране, обложеном  даскама дебљине 5цм висине 123цм, а иза голова до 4м.

Терен је пресвучен вештачком подлогом са песком и гуменим гранулатом. Терен је опремљен головима и мрежом.