5 новембар 2021
Категорија Новости
5 новембра 2021,
 Off

На 12. седници Управног одбора ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац, одржаној 5.11.2021. године, усвојене су Измене и допуне Финансијског плана Установе за спорт и омладину, у складу са Другим ребалансом буџета општине Лајковац за 2021. годину. Други ребаланс општинског буџета за 2021. годину је Скупштина општине Лајковац усвојила на заседању одржаном 2. новембра.
На истој седници Управни одбор је усвојио Ценовник услуга Спортске хале Лајковац – пречишћен текст.

Comments are closed.