15 септембар 2022
Категорија Новости
15 септембра 2022,
 Off

Реализација Јавног рада у ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац – Одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац спроводи се по плану и програму. Седам особа са евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала Ваљево распоређени су на послове на којима су најпотребнији установи и доприносе њеном функционисању.

Comments are closed.