3 новембар 2015
Категорија Новости
3 новембра 2015,
 Off

На страници ДОКУМЕНТА постављен је ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ као вид усаглашавања са Законом о јавним набавкама. Правилник је усвојен на седници управног одбора , која је одржана 30.09.2015. године.

Comments are closed.