7 март 2022
Категорија Новости
7 марта 2022,
 Off

На седници Управног одбора ЈУ Установа за спорт и омладину Лајковац одржаној 23. марта усвојени су следећи документи: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала; Правилник о начину евидентирања заштите и коришћења електронских докумената и Листа категорија документарног материјала са роковима чувања.

Comments are closed.