7 март 2022
Категорија Новости
7 марта 2022,
 Off

Спровођење Јавног рада – Одржавање Спортске хале почиње 1. априла 2022. године. На Јавном раду биће ангажовано седам лица са евиденције Националне службе за запошљавање-Филијала Ваљево, од чега петоро са трећим и четвртим степеном средње стручне спреме и двоје без стручне спреме.

Comments are closed.