Logo ustanove

ЈНМВ бр 03/20 Угаљ за огрев

ЈНМВ бр 01/20 Услуге физичко – техничког обезбеђења

ЈНМВ бр 38/19 Електрична енергија

ЈНМВ бр 33/19 Угљени брикети

ЈНМВ бр. 9/19 Опрема за спорт

ЈНМВ бр. 2/19 Угаљ за огрев

ЈНМВ бр. 1/19 Услуга физичко-техничког обезбеђења


ЈНМВ 29/18 Опрема за спорт-траке за трчање


ЈНМВ 25/18. Електрична енергија  за 2019.годину


ЈНМВ 16/18. Опрема за спорт – трака за трчање


ЈНМВ 08/18. Електрична енергија за 2018.годину 


ЈНМВ 04/18. Угаљ за огрев 


ЈНМВ 03/18. Угаљ за огрев Јавне Установе за омладину и спорт Лајковац


ЈНМВ 02/18. Угаљ за огрев Јавне Установе за омладину и спорт Лајковац


ЈНМВ 20/17. Опрема  и алати


ЈНМВ 01/17. Угаљ за огрев Јавне Установе за омладину и спорт Лајковац


ЈНМВ 22/16. Опрема за теретану


ЈНМВ 19/16. Опрема за теретану


Јавна набавка отвореног поступка 10/15-Заштитни спортски под


Јавна набавка отвореног поступка 10/15. Угаљ за огрев Јавне Установе за омладину и спорт Лајковац


Јавна набавка отвореног поступка 08/15. Угаљ за огрев Јавне Установе за омладину и спорт Лајковац