Оснивач Јавне установе “ Установа за спорт и омладину“ Лајковац је Скупштина општине Лајковац.

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Установа је основана да би обављала следеће делатности:

  • делатност спортских објеката,
  • изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт,
  • остале спортске делатности,
  • извођачка уметност,
  • остале забавне и рекреативне делатности,
  • делатност неге и одржавања тела,
  • услуге уређења и одржавања околине,
  • организовање састанака и сајмова,
  • изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката.

Органи Установе: